Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty chronického onemocnění cystická fibróza - coping
Název práce v češtině: Psychologické aspekty chronického onemocnění cystická fibróza - coping
Název v anglickém jazyce: Psychosocial aspects of chronic disease cystic fibrosis - coping
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 08.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK