Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické možnosti stanovení luteinu, beta karotenu a zeaxantinu v potravinách
Název práce v češtině: Analytické možnosti stanovení luteinu, beta karotenu a zeaxantinu v potravinách
Název v anglickém jazyce: Analytical possibilities of lutein, zeaxanthin and betacarotene deternination
in food analysis.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 25.02.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK