Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženské strategie zvládání hněvu
Název práce v češtině: Ženské strategie zvládání hněvu
Název v anglickém jazyce: Female coping strategies with anger
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 08.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vendula Junková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK