Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rakousko-něměcké vztahy v "éře Kreiského" (1970-1983). Pohled na témata v bilaterálních vztazích
Název práce v češtině: Rakousko-něměcké vztahy v "éře Kreiského" (1970-1983).
Pohled na témata v bilaterálních vztazích
Název v anglickém jazyce: The relations between Austria and the Federal Republic of Germany
in the era Kreisky (1970-1983).
A view on the topics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 18.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Oponenti: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK