Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flavonoidy a karcinogeneze
Název práce v češtině: Flavonoidy a karcinogeneze
Název v anglickém jazyce: Flavonoids and carcinogeneze
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 15.04.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK