Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakcí neutrální červeni a laurylsíranu sodného v blízkosti CMC
Název práce v češtině: Studium interakcí neutrální červeni a laurylsíranu sodného v blízkosti CMC
Název v anglickém jazyce: Study of Interactions of Neutral Red and Sodium
Lauryl Sulphate in a Proximity of CMC
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2008
Datum zadání: 28.01.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK