Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývoj tvorby Timura Kibirova: básník mezi tradicí a postmodernismem
Název práce v češtině: Vývoj tvorby Timura Kibirova: básník mezi tradicí a postmodernismem
Název v anglickém jazyce: The poetic evolution of Timur Kibirov
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Tomáš Glanc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2008
Datum zadání: 03.01.2008
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miluše Zadražilová
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK