Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Role aktinu a Rho GTPáz v FcεRI signalizaci žírných buněk
Název práce v češtině: Role aktinu a Rho GTPáz v FcεRI signalizaci žírných buněk
Název v anglickém jazyce: The role of actin and RhoGTPases in FcεRI mast cell signaling
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2008
Datum zadání: 25.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK