Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básnické dielo Mihaia Eminesca v slovenských a ceských prekladoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Básnické dielo Mihaia Eminesca v slovenských a ceských prekladoch
Název práce v češtině: Básnické dílo Mihaia Eminesca ve slovenských a českých překladech
Název v anglickém jazyce: Eminescu's poetry in Slovak and Czech translation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2007
Datum zadání: 28.12.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.01.2008 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Libuše Valentová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK