Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Problème de l'identité dans la littérature martiniquaise du XXe siècle
Název práce v jazyce práce (francouzština): Problème de l'identité dans la littérature martiniquaise du XXe siècle
Název práce v češtině: Problém identity v martinické literatuře 20. století
Název v anglickém jazyce: The problem of identity in the Martinican literature of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2007
Datum zadání: 27.12.2007
Datum a čas obhajoby: 23.01.2008 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK