Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Dědictví finlandizace v éře změn: finská bezpečnostní politika po studené válce
Název práce v češtině: Dědictví finlandizace v éře změn: finská bezpečnostní politika po studené válce
Název v anglickém jazyce: Legacy Finlandisation in an era of change: Finnish security policy after the Cold War
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2007
Datum zadání: 27.09.2007
Datum a čas obhajoby: 29.11.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK