Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam profesiografie pro přípravu výběrových řízení na obsazování volných pracovních funkcí
Název práce v češtině: Význam profesiografie pro přípravu výběrových řízení na obsazování volných pracovních funkcí
Název v anglickém jazyce: The value of profesiography for preparation of tenders for available work positions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2007
Datum zadání: 07.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Peter Benkovič
  Ing. Pavel Attl, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK