Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvě století srbského románu
Název práce v češtině: Dvě století srbského románu
Název v anglickém jazyce: Two centuries of Serbian novel
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2007
Datum zadání: 14.12.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK