Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Městská správa a kanceláře ve středním Polabí za třicetileté války
Název práce v češtině: Městská správa a kanceláře ve středním Polabí za třicetileté války
Název v anglickém jazyce: Municipal administration and offices in the Middle Elbe region during the Thirty Years' War
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2007
Datum zadání: 14.12.2007
Datum a čas obhajoby: 14.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
  prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK