Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Josefa Karáska (1868-1916) v souvislostech české slavistiky a české literární Vídně (Příspěvek k vídeňské účasti v mezislovanských kulturních vztazích od založení Jagićova semináře do vzniku ČSR)
Název práce v češtině: Osobnost Josefa Karáska (1868-1916) v souvislostech české slavistiky a české literární Vídně (Příspěvek k vídeňské účasti v mezislovanských kulturních vztazích od založení Jagićova semináře do vzniku ČSR)
Název v anglickém jazyce: Josef Karásek (1868-1916) in the context of Czech Slavic Studies and the Czech literary scene in Vienna (On the participation of Vienna in inter-Slavic cultural relations from the founding of the Jagić Seminary to the birth of Czechoslovakia)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2007
Datum zadání: 27.12.2007
Datum a čas obhajoby: 14.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK