Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kroměřížský sněm a tzv. kroměřížská ústava
Název práce v češtině: Kroměřížský sněm a tzv. kroměřížská ústava
Název v anglickém jazyce: Kroměříž Council and the so-called Kroměříž Constitution
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav právních dějin (22-UPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2007
Datum zadání: 21.09.2007
Datum a čas obhajoby: 17.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK