Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a struktura registrované kriminality v ČR
Název práce v češtině: Vývoj a struktura registrované kriminality v ČR
Název v anglickém jazyce: Development and structure of registered crime in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2007
Datum zadání: 01.12.2007
Datum a čas obhajoby: 17.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK