Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Chemostratigrafie
Název práce v češtině: Chemostratigrafie
Název v anglickém jazyce: Chemostratigraphy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení paleontologie (zrušeno) (31-422)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2007
Datum zadání: 20.12.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Petr Štorch, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK