Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologická etika
Název práce v češtině: Ekologická etika
Název v anglickém jazyce: Environmental Ethics
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2005
Datum zadání: 13.07.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK