Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybový projev v soutěžní kulturistice a fitness, systém hodnocení pohybového projevu v soutěžích fitness v IFBB
Název práce v češtině: Pohybový projev v soutěžní kulturistice a fitness,
systém hodnocení pohybového projevu v soutěžích fitness v IFBB
Název v anglickém jazyce: Motion Performance in Competitive Body Building and Fitness,
the System of Free Routine Judging in the IFBB Fitness Competition
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2007
Datum zadání: 19.12.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2010
Oponenti: PhDr. Jaroslav Krištofič
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK