Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alometrie sekundárních pohlavních znaků u listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Název práce v češtině: Alometrie sekundárních pohlavních znaků u listorohých brouků
(Coleoptera: Scarabaeoidea)
Název v anglickém jazyce: Secondary sexual trakte in allometry of beetles of the superfamily
Scarabaeoidea (Coleoptera)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2007
Datum zadání: 19.12.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Některé orgány a tělesné struktury se nezvětšují s velikostí těla lineárně, ale rostou rychleji či pomaleji. U listorohých brouků (Coleoptera:Scarabaeoidea) se tato růstová alometrie projevuje zejména na různých excesivních strukturách vzniklých pohlavním výběrem a hraje tak důležitou roli v makroevolučních procesech. Zdá se, že za samčí intrasexuální dimorfismus jsou odpovědné spíše vnější podmínky než genetické predispozice a ovlivňují nejen morfotyp, ale i reprodukční chování. Bakalářská práce bude literární rešerší na toto téma s ohledem na navazující diplomovou práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The scaling relationship between the body size and some organs or parts of body has a nonlinear character. In the superfamily Scarabaeoidea is this allometry displaied on different excesive characters, that have origin in sexual selection, and plays an important role in the macroevolutionary processes. Assumedly, for the males intrasexual dimorphism, environmental conditions are rather responsible than genetic predispositions, moreover environmental conditions influence not only morphotype but also reproductive behaviour.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK