Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akumulace mědi a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin
Název práce v češtině: Akumulace mědi a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin
Název v anglickém jazyce: Accumulation of copper and stress response of "normal" and hyperaccumulating plants
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2008
Datum zadání: 11.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: Šárka Petrová
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vybrat a srovnat mezi sebou rostliny, které vykazují nízkou a vysokou toleranci vůči přítomnosti měďnatých iontů v médiu. Budou stanoveny fyziologické parametry stresovaných a nestresovaných rostlin.
Práce bude vypracovávána na pracovišti AV ČR pod vedením Dr. Soudka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK