Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby v oblasti vzdělávání pracovníků služeb chráněného bydlení pro lidi trpící duševní poruchou v ČR - analýza potřeb pracovníků služeb Bona, o.p.s.
Název práce v češtině: Potřeby v oblasti vzdělávání pracovníků služeb chráněného bydlení pro lidi trpící duševní poruchou v ČR - analýza potřeb pracovníků služeb Bona, o.p.s.
Název v anglickém jazyce: Workers education needs in residential community service in Czech Republic - analysis of workers needs in Bona o.p.s.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václava Probstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2007
Datum zadání: 18.12.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Zdeněk Bašný
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK