Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CHARAKTERIZACE MECHANISMU FUNKČNÍ KOORDINACE EXPRESE DIPEPTIDYLPEPTIDASY-IV A PROTEINU AKTIVOVANÝCH FIBROBLASTŮ ALFA
Název práce v češtině: CHARAKTERIZACE MECHANISMU FUNKČNÍ KOORDINACE EXPRESE DIPEPTIDYLPEPTIDASY-IV A PROTEINU AKTIVOVANÝCH FIBROBLASTŮ ALFA
Název v anglickém jazyce: CHARACTERIZATION OF MECHANISM FOR FUNCTIONAL COORDINATION OF EXPRESSION OF DIPEPTIDYLPEPTIDASE IV AND FIBROBLAST ACTIVATION PROTEIN ALPHA
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2007
Datum zadání: 16.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: Mgr. Jarmila Stremeňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK