Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití koně u osob se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Možnosti využití koně u osob se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: The possibilities of a horse use in handicapped people
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marie Horázná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2007
Datum zadání: 24.09.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 09:00
Místo konání obhajoby: katedra zdrav.TV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK