Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty terorismu - proměna geografického obrazu po roce 1968 a po konci studené války
Název práce v češtině: Geografické aspekty terorismu - proměna geografického obrazu po roce 1968 a po konci studené války
Název v anglickém jazyce: Geographical aspects of terrorism - change of the world pattern after 1968 and the Cold war
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: RNDr. David Vogt, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2007
Datum zadání: 25.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK