Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faustovská postava ve francouzsky psaném dramatu 20. století
Název práce v češtině: Faustovská postava ve francouzsky psaném dramatu 20. století
Název v anglickém jazyce: Faustian character in 20th century French language drama
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2007
Datum zadání: 13.12.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK