Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Predictors of weight regain after the end of 10-week dietary weight-loss programme (NUGENOB study)
Název práce v češtině: Prediktory návratu k původní hmotnosti po ukončení 10-týdenní Dietní hubnutí programu (NUGENOB studie)
Název v anglickém jazyce: Predictors of weight regain after the end of 10-week dietary weight-loss programme (NUGENOB study)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patofyziologie (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2008
Datum zadání: 21.02.2008
Datum a čas obhajoby: 13.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:12.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2008
Konzultanti: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK