Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tábor nucené práce Dolní Jiřetín
Název práce v češtině: Tábor nucené práce Dolní Jiřetín
Název v anglickém jazyce: The forced labour camp Dolní Jiřetín
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2007
Datum zadání: 12.12.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tomáš Bursík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK