Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English pronouns referring to the general human agent (you, we, they, one) and their Czech counterparts
Název práce v češtině: Zájmena odkazující na všeobecného lidského konatele (you, we, they, one) a jejich české překladové koreláty
Název v anglickém jazyce: English pronouns referring to the general human agent (you, we, they, one) and their Czech counterparts
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2007
Datum zadání: 11.12.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK