Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básnické vidění I. A. Bunina. Na základě rozboru povídek
Název práce v češtině: Básnické vidění I. A. Bunina. Na základě rozboru povídek
Název v anglickém jazyce: The poetic view of I. A. Bunin. On the basis of story analyses
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2007
Datum zadání: 10.12.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ladislav Zadražil
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK