Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kryptografie založená na mřížích
Název práce v češtině: Kryptografie založená na mřížích
Název v anglickém jazyce: Lattice based cryptography
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2007
Datum zadání: 10.12.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2010
Oponenti: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mříže nalézají uplatnění v kryptologii jak při návrhu nových šifer (problém nejkratšího a nejbližšího vektoru), tak při kryptoanalýze (algoritmus LLL). V první fázi bude třeba nastudovat vybraná použití těchto technik v kryptologii a zpracovat přehled protokolů založených na mřížích. V druhé fázi se studentka soustředí na konkrétní algoritmus a pokusí se hledat jeho slabiny a vylepšení.
Seznam odborné literatury
F. Winkler: Polynomial algorithms in computer algebra, Springer, 1998.
H. Cohen: A course in computational algebraic number theory, Springer, 1993.
J. Silverman: přednášky o mřížích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK