Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvadraturní formule a funkce exponenciálního typu
Název práce v češtině: Kvadraturní formule a funkce exponenciálního typu
Název v anglickém jazyce: Quadrature formulae and functions of exponential type
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2007
Datum zadání: 19.07.2007
Datum a čas obhajoby: 27.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK