Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a zánik vlastnictví k jednotce podle zákona o vlastnictví bytů
Název práce v češtině: Vznik a zánik vlastnictví k jednotce podle zákona o
vlastnictví bytů
Název v anglickém jazyce: Formation and cessation of an ownership of a residential
unit by Housing Act
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2007
Datum zadání: 10.12.2007
Datum a čas obhajoby: 29.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2010
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK