Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A comparison of progressive forms in English and Albanian
Název práce v češtině: Srovnání průběhových tvarů v albánštině a angličtině
Název v anglickém jazyce: A comparison of progressive forms in English and Albanian
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2007
Datum zadání: 07.12.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK