Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Michal - autor "pokleslých" žánrů?
Název práce v češtině: Karel Michal - autor "pokleslých" žánrů?
Název v anglickém jazyce: Karel Michal - the author of the "popular" literature?
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Ladislava Hájková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2007
Datum zadání: 07.12.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK