Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretr stavových automatů popsaných jazykem SCXML
Název práce v češtině: Interpretr stavových automatů popsaných jazykem SCXML
Název v anglickém jazyce: SCXML state machine interpretter
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ján Baláž - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 13.01.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit interpretr stavových automatů popsaných jazykem SCXML. Jazyk SCXML je standard W3 Consorcia aktuálně ve fázi "working draft". Interpretr bude pokrývat kompletní (aktuální) specifikaci SCXML, včetně paralelních stavů, skriptů a datového modelu. Práce bude implementována v jazyce Perl.
Seznam odborné literatury
http://www.w3.org/TR/scxml/
http://www.cpan.org/
Předběžná náplň práce
Interpreter stavových automatů popsaný SCXML napsaný v Perlu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
SCXML state machine interpreter written in Perl.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK