Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení učební činnosti žáků ve výuce cizích jazyků
Název práce v češtině: Řízení učební činnosti žáků ve výuce cizích jazyků
Název v anglickém jazyce: Managing pupils' learning activities within a foreign language instruction
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiřina Taxová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2007
Datum zadání: 05.12.2007
Datum a čas obhajoby: 05.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
  prof. Zdenka Trösterová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK