Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z deskové malby krásného slohu
Název práce v češtině: Kapitoly z deskové malby krásného slohu
Název v anglickém jazyce: Chapters on panel painting of the beautiful style
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2007
Datum zadání: 05.12.2007
Datum a čas obhajoby: 05.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK