Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologická analýza výskytu salmonelóz v Plzeňském kraji v letech 1998-2007
Název práce v češtině: Epidemiologická analýza výskytu salmonelóz v Plzeňském kraji v letech 1998-2007
Název v anglickém jazyce: Epidemiological analysis of salmonellosis in region Plzeň in 1998-2007
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2007
Datum zadání: 04.12.2007
Datum a čas obhajoby: 02.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK