Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peňažné zadosťučinenie ako prostriedok ochrany osobnosti v občianskom práve
Název práce v jazyce práce (slovenština): Peňažné zadosťučinenie ako prostriedok ochrany osobnosti
v občianskom práve
Název práce v češtině: Peněžní zadostiučinění jako prostředek ochrany osobnosti
v občanském právu
Název v anglickém jazyce: Monetary compensation as a means of the protection
of personal rights under civil law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2007
Datum zadání: 29.11.2007
Datum a čas obhajoby: 29.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2007
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK