Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mocenská politika v strednej Afrike na pozadí konžskej vojny
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mocenská politika v strednej Afrike na pozadí konžskej vojny
Název práce v češtině: Mocenská politika v strednej Afrike na pozadí konžskej vojny
Název v anglickém jazyce: Congo War and Power Politics in Central Africa
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Ing. Marcel Ujfaluši
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK