Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt klíšťové encefalitidy na okrese Příbram v letech 1995 - 2007
Název práce v češtině: Výskyt klíšťové encefalitidy na okrese Příbram v letech 1995 - 2007
Název v anglickém jazyce: Incidence of Tick-borne Encephalitis in District Příbram 1995 - 2007
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2007
Datum zadání: 30.11.2007
Datum a čas obhajoby: 02.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK