Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dohled v pojišťovnictví ve srovnání s právní úpravou v zemích EU
Název práce v češtině: Dohled v pojišťovnictví ve srovnání s právní úpravou v zemích EU
Název v anglickém jazyce: Supervision in insurance industry in comparison with the law
in other EU countries
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2007
Datum zadání: 26.11.2007
Datum a čas obhajoby: 26.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2007
Oponenti: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK