Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tolerance hexavakcíny u pravidelného očkování dětí v roce 2007 a 2008 v okrese Kolín
Název práce v češtině: Tolerance hexavakcíny u pravidelného očkování dětí v roce 2007 a 2008 v
okrese Kolín
Název v anglickém jazyce: Tolerance of Hexavaccine by Routine Vaccination of Children in 2007/08 - Kolín
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2007
Datum zadání: 30.11.2007
Datum a čas obhajoby: 04.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK