Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Johannes Hempel in seinen Schriften bis zum Jahr 1945
Název práce v jazyce práce (němčina): Johannes Hempel in seinen Schriften bis zum Jahr 1945
Název práce v češtině: Johannes Hempel a jeho spisy do roku 1945
Název v anglickém jazyce: Johannes Hempel in his works till 1945
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2005
Datum zadání: 26.06.2005
Datum a čas obhajoby: 05.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2008
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK