Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavenie národnostných menšín v dokumentoch OSN a Rady Európy a ich implementácia do právnych poriadkov Slovenskej republiky a Českej republiky
Název práce v jazyce práce (slovenština): Postavenie národnostných menšín v dokumentoch OSN
a Rady Európy a ich implementácia do právnych poriadkov
Slovenskej republiky a Českej republiky
Název práce v češtině: Postavení národnostních menšin v dokumentech OSN a Rady Evropy a jejich implementace do právních řádů ČR a SR
Název v anglickém jazyce: Position of national minorities in the documents of the UN and COE and their implementation into the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 10.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:28.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.12.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK