Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Embryonal phagocytes: their identification, origin and functions
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Embryonal phagocytes: their identification, origin and functions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 06.12.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK