Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt lymeské borreliózy v okrese Mladá Boleslav
Název práce v češtině: Výskyt lymeské borreliózy v okrese Mladá Boleslav
Název v anglickém jazyce: Incidence of Lyme Borreliosis in District Mladá Boleslav
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK