Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kult kamenů ve východním Středomoří
Název práce v češtině: Kult kamenů ve východním Středomoří
Název v anglickém jazyce: Cult of stones in the eastern Mediterranean
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK